Mirko Novaković

Bavimo se proizvodnjom prodajom i servisom aparat za mužu krava,
koza i ovaca, kao i rezervnih delova za iste.